Info farthinder & ny hastighet

22.06.2020

Styrelsen har tillsammans med våra medlemmar tagit ett antal beslut gällande fartdämpande åtgärder som vi hoppas kan bidra till ökad trafiksäkerhet och tryggare miljö på våra gator.

Efter mötet förra veckan enades vi att guppen på Luktärtsvägen behöver bytas eftersom höjden tillsammans med utformningen av guppen är olämpliga för biltrafik i ett villaområde. Ett motkrav från styrelsen var att vi hittade en alternativ lösning som dämpar farten på gatan och skyddar våra barn i området. 

Gruppen enades om att byta ut nuvarande hinder mot samma typ som på Blåklockevägen. Dessa hinder är lägre än nuvarande men erfarenheterna från Blåcklockevägen visar att dom har god effekt och hjälper till att hålla farten nere. Tanken är att vi placerar guppen på samma ställe förutom att vi eventuellt omplacerar det sista guppet längre ned på gatan. 

Vi kommer också ersätta nuvarande hastighet från 30km/h till 15km/h. Detta gäller alla våra gator i samfälligheten. För att göra förare uppmärksamma på detta kommer vi byta ut våra 30 skyltar mot 15 skyltar. 

För att ytterligare uppmärksamma förare om hastigheten kommer vi också att vägmarkera (måla) 15km/h i asfalten vid infarten på våra gator. 

Guppen på Luktärtsvägen är beställda och bör finnas på plats närmaste veckan. 15 skyltningen kommer ta ett par veckor eftersom detta material är beställningsvara. 

Styrelsen hoppas med dessa åtgärder skapa en ökad trafiksäkerhet på våra gator. Det viktigaste av allt är dock att ALLA tar sitt personliga ansvar här och håller hastighetsbegränsningen på gatorna. Ser man någon köra för fort - prata med vederbörande.

Ha en trevlig sommar och har ni några frågor så är ni välkomna att skicka ett mail till styrelsen.

//Styrelsen