Möte om farthinder på Luktärtsvägen

09.06.2020

Hej!

Styrelsen kallar till möte för boende på Luktärtsvägen för diskussion kring farthinder.

Syftet med mötet är:

1. Förklara motiven bakom inköpen av dessa farthinder
2. Fånga in åsikter och tankar från boenden kring dessa farthinder

Vi hoppas att så många som möjligt från Luktärtsvägen kan närvara. 

  • Datum och tid: 17 juni 19:00
  • Plats: lokalen på Blåklockevägen 77

Välkomna!

/Styrelsen