Summering Styrelsemöte 2019-10-10

16.10.2019

  • Den av årsstämman valda styrelsen för 2019-2020 konstituerade sig enl. följande:

- Ordförande ​​Magnus Söderholtz​, Firmatecknare

- Kassör ​Johan Berup​​, Firmatecknare

- Sekreterare​​, Jörgen Lindén​, Firmatecknare

- Ledamot​, Mattias Sundqvist

- Ledamot​ & lokalansvarig, Mikael Skanser

- Suppleant​, Charlotte Wadstedt

- Suppleant​, Simon Enternäs

  • Mattias Sundqvist utsågs till GDPR ansvarig för samfälligheten. 
  • Ny hemsida kommer att genomföras efter förslag som presenterades av Magnus, styrelsen tog beslut att genomföra detta.
  • Beslut att inköpa ytterligare farthinder som tidigare har beslutats. Detta görs till våren 2020 och informeras på årsstämman.

  • Styrelsen beslutade att bilda en arbetsgrupp ang. lekplatserna som kom upp under årsstämman. Viktigt är att ta med samtliga 4 lekplatser inom föreningen och att representanter finns med från
    samtliga 3 kvarter.