Nyheter

Nyheter

Börja med att avläsa temperaturen in till huset. Ni läser av detta på värmemätaren i era fastigheter. Ni kan även se om det finns någon cirkulation på vattnet.


Årsstämma

30.09.2019

Kallelse med tillhörande verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns i era brevlådor och också under dokument här på hemsidan.