Nyheter

Tyvärr har vi efter kontroll med Lantmäteriet förstått att vi inte kan äga hantera om garageportarna på det sätt vi önskade, dvs med en stadgeändring. Vi i styrelsen vill därför har ett nytt möte med de fastigheter som har garage i länga för att diskutera hur vi hanterar frågan om garageportarna och att flera nu står inför byte.

Lagt under dokument som du hittar till vänster. Stämman beslutade att starta fondering för underhåll av GA 2, garage i länga. Beslut om att avgiften blir 4000 kronor per år och fastighet i GA 2. Se protokoll för ytterligare beslut och beskrivning av diskussion.

Hej jag heter Jenny Cederborg och är nyvald ordförande i Samfälligheten. Jag bor på Blåklockevägen 97 dit jag flyttade 2018.

Våra armaturer är gamla och avskrivna och styrelsen har därför tagit ett enhälligt beslut att byta ut samtliga armaturer på våra gator mot nya moderna LED armaturer. Dessa armaturer finns numera på många andra bostadsområden och även på dom flesta kommunala gator. Uppsidan med bytet är lägre elkostnader, bättre och klarare ljus och lång livslängd...