Nyheter

Som ni kanske märkt har våra 15 skyltar tagits ned på Luktärten och Liljenkonvaljen medan dom bytts ut mot 30 på Blåklockevägen.

Styrelsen har tillsammans med våra medlemmar tagit ett antal beslut gällande fartdämpande åtgärder som vi hoppas kan bidra till ökad trafiksäkerhet och tryggare miljö på våra gator.