Murgrönan samfällighetsförening

Välkomna till Murgrönan samfällighetsförenings hemsida. Här kan medlemmar och andra intresserade läsa om föreningen, kommande evenemang, styrelsesammansättningen, läsa stadgarna mm. 

Föreningen består av 107 fastigheter på Blåklockevägen, Liljekonvaljvägen och Luktärtsvägen i Norra Gryta ca 5 km från Västerås centrum. I kartan nedan är Blåklockevägen utmärkt med röd markör. Övriga gator hittar ni ett stenkast bort. 

I området finns uppvuxna grönområden och flera lekplatser. Till föreningen hör också en samlingslokal som kan hyras för kalas eller fest.

Vill ni läsa mer om föreningen kan ni göra det under Om Oss.