Nyheter

Årsmöte, boka av datumet

Den 14 september kl 18.00 kommer årsstämma för samfälligheten att äga rum i vår lokal.

Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 1 augusti.

Formell kallelse/inbjudan kommer att delas ut i era brevlådor senast 14 dagar innan mötet så som stadgarna är skrivna.

Styrelseprotokoll nr 7 finns nu att läsa under dokument.


Nytt sätt att kommunicera digitalt!

Styrelsen har beslutat att vi successivt går över till att kommunicera via en app som heter "Boappa". Det är en tjänst/app/webbaserat verktyg som vi kan använda utan kostnad då samfälligheten är medlemmar i Villaägarnas riksförbund. 

Appen kommer att skapa oss bättre möjligheter att kommunicera med varandra och vi kommer även att slippa den kostnad vi idag har för hemsidan och mailtjänsten. Övergången kommer att var successiv från och med nu fram till efter årsmötet. Under övergången kommer information att ges i alla kanalerna. 

På städdagen kommer det att finnas möjlighet till praktisk hjälp från oss i styrelsen om ni vill ladda ner appen. Annars är det fritt fram att pröva redan nu:

  • Appen heter "Boappa!" och där ni laddar ner appar i telefonen.
  • Sök sedan upp samfälligheten Murgrönan Västerås.
  • Ansökan om medlemskap.

Information om nod för trådlöst internet

För en tid sedan träffade styrelsen Fibra som är de som ansvarar för dragningen av vårt internet.
De visade oss en lista på vilka fastigheter som har nod av den äldre typen som inte möjliggöra full hastighet i vårt bredband.
Bytet av nod (som är en dosa på väggen) görs av Fibra och priset är i nuläget 2500 kronor inkl. montage. Går vi ihop har vi fått ett preliminärt pris på 2000 kronor, men vi har inte förhandlat färdigt hur många som behövs för att få det lägre priset.
Se lista nedan över vilken nod som finns i din fastighet samt informationsbrev från Fibra.
Hastighet 100 är alltså den nod med lägre kapacitet.
De som har 1000 har redan bytt.
Är du intresserad av att byta nod så anmäl till styrelsen via mail så kan vi från styrelsens sida ta en dialog med Fibra om pris innan vi bestämmer oss gemensamt.Information till de med garage i länga.

Nedanstående info har även gått ut via mail till samtliga ägare med garage i länga som valt att anmäla mailadress.


Styrelsen vill meddela att vi inte fått in något från de uppdrag som förmedlades på det extra årsstämma som skedde den 16 november.
Vi har sökt de som tog ansvar för att genomföra de olika uppdragen men inte fått svar.
Från styrelsen sida planerar vi därmed vidare enligt vårt tidigare plan och godkända underhållsbudget från årsmötet.
En annan fråga som skulle utredas från styrelsen var ansvaret för garageportarna där det efter kontakt med jurist på Villägarna står klart att vi inte kan ändra det grundbeslut som finns kring att samfälligheten förvaltar och därmed äger ansvaret för garageportarna. Vill vi ändra det kan det göras via en ansökan om en ny förrättning av vårt anläggningsbeslut med en kostnad om 50.000 kronor. Styrelsen har inte för avsikt att driva den frågan och vill du som medlem göra det rekommenderar vi motion till kommande årsmöte.