Nyheter

Protokoll från styrelsemöte nr 5 2023-2024 hittar du nu under dokument.


Dags för vårens städdag

Dags för städdag lör den 4 maj 2024. 
Mer information i vår kommunikationskanal Boappa.

Nytt sätt att kommunicera digitalt!

Styrelsen har beslutat att vi successivt går över till att kommunicera via en app som heter "Boappa". Det är en tjänst/app/webbaserat verktyg som vi kan använda utan kostnad då samfälligheten är medlemmar i Villaägarnas riksförbund. 

Appen kommer att skapa oss bättre möjligheter att kommunicera med varandra och vi kommer även att slippa den kostnad vi idag har för hemsidan och mailtjänsten. Övergången kommer att var successiv från och med nu fram till efter årsmötet. Under övergången kommer information att ges i alla kanalerna. 

På städdagen kommer det att finnas möjlighet till praktisk hjälp från oss i styrelsen om ni vill ladda ner appen. Annars är det fritt fram att pröva redan nu:

  • Appen heter "Boappa!" och där ni laddar ner appar i telefonen.
  • Sök sedan upp samfälligheten Murgrönan Västerås.
  • Ansökan om medlemskap.Information till de med garage i länga.

Nedanstående info har även gått ut via mail till samtliga ägare med garage i länga som valt att anmäla mailadress.


Styrelsen vill meddela att vi inte fått in något från de uppdrag som förmedlades på det extra årsstämma som skedde den 16 november.
Vi har sökt de som tog ansvar för att genomföra de olika uppdragen men inte fått svar.
Från styrelsen sida planerar vi därmed vidare enligt vårt tidigare plan och godkända underhållsbudget från årsmötet.
En annan fråga som skulle utredas från styrelsen var ansvaret för garageportarna där det efter kontakt med jurist på Villägarna står klart att vi inte kan ändra det grundbeslut som finns kring att samfälligheten förvaltar och därmed äger ansvaret för garageportarna. Vill vi ändra det kan det göras via en ansökan om en ny förrättning av vårt anläggningsbeslut med en kostnad om 50.000 kronor. Styrelsen har inte för avsikt att driva den frågan och vill du som medlem göra det rekommenderar vi motion till kommande årsmöte.