Dokument

Dokument

På Tapeten Okt 2020

Protokoll Årsmöte 30 sep 2020

Resultaträkning verksamhetsår 19/20

Balansrapport verksamhetsår 19/20

Verksamhetsberättelse verksamhetsår 19/20

Kallelse till årsmöte 20200930 med motioner och framställning 

Revisionsberättelse Årsmöte 20200930

Kommentarer revisionsberättelse 20200930

Infoblad nya medlemmar

Stadgar

Stadgar Orginal

Anläggningsförättning

Årsmöteprotokoll 2019-09-30

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 33

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 38

Besiktningsprotokoll Liljekonvaljvägen

Besiktningsprotokoll Luktärtsvägen

Tips vid kalla element