Dokument

Dokument

Protokoll årsmötet 14 september 2022

Motion om digitala utskick framgent

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Sammanställning/underhållsplan för GA 1 och GA 2

Budgetförslag 2022/2023

Balansrapport 2021/2022

Resultatrapport 2021/2022

Dagordning årsstämma 2021-2022 mötet äger rum 2022-09-14

Protokoll extra årsstämma 2021-11-24

Underlag inför extra årsstämma GA-2

Kondukta Statuskontroll GA-1

Kondukta Statuskontroll GA-2

Kondukta Statuskontroll GA-6

Årsmöteprotokoll 22 sep 2021

Underhållsplan GA1

Underhållsplan GA2

Underhållsplan GA6

På Tapeten Apr 2021

Dagordning Årsmöte 22 sep 2021

Resultaträkning verksamhetsår 20/21

Balansrapport verksamhetsår 20/21

Verksamhetsberättelse verksamhetsår 20/21

Motion Elbilsladdare

Motion uthyrning av gemensamma parkeringsplatser

Motion elbilspool

Styrelsens svaranden till motioner, årsstämma 2021

Revisionsberättelse 2020/2021

Tillägg Revisionsberättelse 2020/2021

Infoblad nya medlemmar

Stadgar

Stadgar Orginal

Anläggningsförättning

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 33

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 38

Besiktningsprotokoll Liljekonvaljvägen

Besiktningsprotokoll Luktärtsvägen

Tips vid kalla element

Försäkringar