Dokument

Dokument

Datum för årsmöte

Årsmöte kommer att hållas den 4 september 2024 kl 18.00 i lokalen. Formell kallelse delas ut i fysisk form senast 2 veckor innan mötet.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 1 augusti.

Viktigt att så många som möjligt tar sin chans att vara med och påverka besluten som fattas kring samfällighetens avslutande och kommande verksamhetsår. Välkomna!

Protokoll styrelsemöten, senaste högst upp

Protokoll årsmöten, senaste högst upp

På Tapeten 

Revisionsberättelser, senaste högts upp

Verksamhetsberättelser, senaste högst upp

Balansrapporter

Resultatrapporter

Sammanställning/underhållsplan för GA 1 och GA 2

Kondukta Statuskontroll GA-1

Kondukta Statuskontroll GA-2

Kondukta Statuskontroll GA-6

Underhållsplan GA1

Underhållsplan GA2

Underhållsplan GA6

Tidigare motioner

Styrelsens svaranden till motioner

Stadgar

Stadgar Orginal

Anläggningsförättning

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 33

Besiktningsprotokoll Blåklockevägen 38

Besiktningsprotokoll Liljekonvaljvägen

Besiktningsprotokoll Luktärtsvägen

Tips vid kalla element

Försäkringar