Om oss

Om oss

Murgrönan samfällighetsförening bildades 1981 och består av 107 fastigheter på Blåklockevägen, Liljekonvaljvägen och Luktärtsvägen på Norra Gryta, ca 5 km från Västerås centrum. I området finns uppvuxna grönområden och flera lekplatser. Till föreningen hör också en samlingslokal som kan hyras för kalas eller fest. 

Samfällighetens uppgift är att förvalta våra gemensamt ägda anläggningar:

Gemensamhetsanläggning 1 (GA1)

  • Gemensamhetstomter på Murgrönan 65, Luktärten 25 och Liljekonvaljen 22 med bilvägar, garageplaner, cykel- och gångvägar, planteringar, lekplatser med utrustning samt dränerings- och avvattningsanordningar på de gemensamma platserna
  • Vissa dräneringsledningar på enskild tomtmark
  • Väg- och lekplatsbelysning med ledningar
  • Gemensamhetslokal på Blåklockevägen 77
  • Del av garagebyggnad på Liljekonvaljvägen 22 innehållande fastighetsförråd och undercentral för fjärrvärme

Gemensamhetsanläggning 2 (GA2)

  • Två garagebyggnader på Blåklockevägen
  • En garagebyggnader på Luktärten 25
  • Två garagebyggnader på Liljekonvaljen 22
Gemensamhetsanläggning 6 (GA6)

  • Gemensam anläggning för överföring av digitala signaler s.k. bredbandsnät, från överlämningspunkt fram till första mottagande dosa i varje deltagande fastighet.


Kontakt

E-post:

styrelsen@murgronansamf.se