Parkering

Våra parkeringsregler

Parkeringsrutororna på våra områden ingår i Gemensamhetsanläggning 1 (GA 1) enligt samfällighetens anläggningsbeslut daterat 1981-03-20. Enligt våra stadgar § 3 ska våra gemensamhetsanläggningar förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. Ändamål och innehåll i GA 1 finns i anläggningsbeslutet och är det som gäller.

Eftersom alla boenden betalar avgift för GA 1 betyder detta också att alla boenden har en del i anläggningen. Det som ingår i GA 1 är gemensamt för alla boenden och skall skötas och förvaltas gemensamt.

Parkeringsrutorna är således gemensamma och får disponeras av alla medlemmar i Murgrönan Samfällighetsförening. Ingen boende på våra områden har rätt att boka upp sin egen parkeringsruta.

Boenden med garagelänga har sin dedikerade parkeringsplats i sitt garage. Har man fler än en bil finns parkeringsrutorna att disponera, men dessa parkeringsrutor är inte privata och får inte bokas.

Det är ej tillåtet att parkera på t.ex. innergårdar, vid lekplatser eller dylikt.

Gäster/besökare

Gäster och andra externa personer får inte använda parkeringsrutorna utan hänvisas till märkta gästparkeringar och/eller parkeringar utanför våra områden.

Boende på området uppmanas att inte ställa sin egen bil på gästparkeringarna då dessa ska finnas tillgängliga för gäster och andra externa bilar.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar utan garagelänga att i första hand använda sitt eget garage och uppfart för parkering av sina bilar

Styrelsen vädjar till alla boenden att respektera dessa regler. Anläggningsbeslut och stadgar finns att läsa under Dokument här på hemsidan.