Parkering

Våra parkeringsregler

Parkeringsrutor (vid gruppgarage) ingår i Gemensamhetsanläggning 1 (GA 1) enligt samfällighetens anläggningsbeslut daterat 1981-03-20. Enligt våra stadgar § 3 ska våra gemensamhetsanläggningar förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål. Ändamål och innehåll i GA 1 finns i anläggningsbeslutet och är det som gäller. 

Eftersom alla boenden betalar avgift för GA 1 betyder detta också att alla boenden har en del i anläggningen. Det som ingår i GA 1 är gemensamt för alla boenden och skall skötas och förvaltas gemensamt. 

Parkeringsrutorna är således gemensamma och får disponeras av alla medlemmar i Murgrönan Samfällighetsförening. Ingen boende på våra områden har rätt till sin egen parkeringsruta. 

För boenden med garagelänga finns det en garageplats per hushåll. Har man fler än en bil finns parkeringsrutorna att disponera, men dessa parkeringsrutor är inte privata och får inte "bokas". 

Det är ej tillåtet att parkera på t.ex. innergårdar, vid lekplatser eller dylikt. 

Styrelsen vädjar till alla boenden att respektera dessa regler. Anläggningsbeslut och stadgar finns att läsa under Dokument här på hemsidan.