Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2019/2020

För kontakt av styrelse: 
styrelsen@murgronansamf.se

För kontakt gällande lokalfrågor:
lokalen@murgronansamf.se  

 Ordförande

Magnus Söderholtz
Blåklockevägen 57 

Sekreterare

Jörgen Lindén
Liljekonvaljvägen 1 

Kassör

Johan Berup
Blåklockevägen 15


Ledamot & lokalansvarig

Mikael Skanser
Blåklockevägen 39

 

Ledamot

Mattias Sundqvist

Blåklockevägen  14

Suppleant

Charlotte Wadstedt

Liljekonvaljvägen 12

Suppleant

Simon Enternäs 
Luktärtsvägen 2


fsffs

dfsdff