Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2019/2020

För kontakt av styrelse: 
styrelsen@murgronansamf.se

För kontakt gällande lokalfrågor:
lokalen@murgronansamf.se  

 Ordförande

Jenny Cederborg

Blåklockevägen 97 
070 291 48 43


Sekreterare

Jörgen Lindén
Liljekonvaljvägen 1 
070 039 40 33

Kassör

Johan Berup
Blåklockevägen 15
076 627 20 80


Ledamot & lokalansvarig

Mikael Skanser
Blåklockevägen 39

 076 852 58 23

Ledamot

Anna Knutsson

Luktärtsvägen 6

Suppleant

Veronica Wattle

Liljekonvaljvägen 20

Suppleant

Simon Enternäs 
Luktärtsvägen 2


fsffs

dfsdff