Styrelse

Styrelse verksamhetsåret 2019/2020

För kontakt av styrelse: 
styrelsen@murgronansamf.se

För kontakt gällande lokalfrågor:
lokalen@murgronansamf.se  

 Ordförande

Jenny Cederborg

Blåklockevägen 97 
070 291 48 43


Sekreterare

Simon Enternäs            Luktärtsvägen 2                              070-577 85 13


Kassör

Johan Berup
Blåklockevägen 15
076 627 20 80


Ledamot 

 Agnes Persson                   Blåklockevägen 91

Ledamot

Anna Knutsson

Luktärtsvägen 6

Suppleant

Malin Löfvenius        Liljekonvaljvägen 8Suppleant

                     fsffs

dfsdff