Träd, häckar och buskage

Träd, häckar och buskage

Fri sikt vid utfart

Vid din utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter längs gatan/gångbanan och 2,5 meter in på din utfart från den punkt där din utfart möter gatan/gångbanan.
Fri sikt i korsningar

Om din tomt ligger intill en korsning mellan två gator (gång- och cykelväg och/eller gata) bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatans nivå. Sikten ska vara fri minst 10 meter åt vardera hållet i korsningen.

Fri höjd för trafikanter

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om dina buskar eller träd sträcker sig ut över gatan eller gångbanan bör det finnas fri höjd för trafikanter;

Minst 2,5 meter över gångbana

Minst 3,2 meter över cykelväg och

Minst 4,6 meter över körbana

Tänk på att....

  • Små barn syns inte om din häck är för hög eller om ditt staket, plank eller mur är för högt. 
  • Rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ner över gångbanan. 
  • Räddningspersonal behöver snabbt hitta rätt. Se till att grenar inte skymmer gatuskyltar. 
  • Trafikfara kan uppstå om trafikskyltar, till exempel stoppskyltar, inte syns ordentligt.