Årsmöte verksamhetsår 2021/2022

26.08.2022

Välkommen till årsstämma för Murgrönan samfällighetsförening.

2022-09-14

Samfällighetslokalen, Blåklockevägen 77

Kl 18.00 kommer Mälarenergi och svarar på frågor om vår fjärrvärmekoppling. Ta chansen och få svar på era frågor!

Kl 19.00 börjar årsmötet.

Formell inbjudan samt resultaträkning verksamhetsåret 21/22, dagordning, budgetförslag och verksamhetsberättelse återfinns under dokument.

Revisionsberättelse läggs ut på hemsidan minst en vecka innan mötet