Årsstämma 22 sep 2021

07.09.2021

Välkommen till årsstämma för Murgrönan samfällighetsförening

2021-09-22

Samfällighetslokalen, Blåklockevägen 77 eller

Digitalt via Teams:

https://teams.live.com/meet/943264879064342 

Tid: 19:00


Dagordning, verksamhets och revisionsberättelse, motioner samt ekonomiredovisning finns att läsa under Dokument.