Extra årsstämma 24 november 2021 kl 18.00

09.11.2021

Välkomna på extra årsstämma.

Kl 18 öppnas mötet för samtliga medlemmar, dvs GA 1 då vi ska välja nya revisorer till arbetet under verksamhetsåret 2021-2022.

Efter detta deltar endast GA 2s medlemmar, dvs de med garage i länga för att diskutera behov av underhåll, underhållsplan samt ekonomiska förutsättningar för densamma 


Från styrelsens sida uppmanar vi starkt GA 2s medlemmar att delta. Viktiga beslut kommer att fattas. Ta chansen att vara med och påverka.

Underlag inför stämman finns under dokument