Protokoll från extra årsstämma 24 november kl 18.00

13.12.2021

Lagt under dokument som du hittar till vänster. Stämman beslutade att starta fondering för underhåll av GA 2, garage i länga. Beslut om att avgiften blir 4000 kronor per år och fastighet i GA 2. Se protokoll för ytterligare beslut och beskrivning av diskussion.