Information hastighet

06.11.2020

Som ni kanske märkt har våra 15 skyltar tagits ned på Luktärten och Liljenkonvaljen medan dom bytts ut mot 30 på Blåklockevägen. 

Bakgrund:
I samband med bytet till 15 skyltar i våras gjordes en kontroll mot kommunen för att försäkra att vi följde lagar och regler vid omskyltningen. Styrelsen var i kontakt med kommunen och fick då muntligt godkännande av byte till gula 15 skyltar. Det motiverades med att det är föreningens väg och som väghållare får föreningen sätta upp vilka skyltar som helst, inklusive gula 15 skyltar. Det dom menade var att vi inte kunde lagföra bilister som körde mellan 15 och 30 eftersom 30 är farten som gäller i tättbebyggt område i kommunen. 

Självklart litade vi på kommunens utlåtande och satte därför upp nya skyltar. 

För ett par veckor sedan hörde kommunen av sig och berättade att dom fått in ett ärende från en boende i vår föreningen som opponerade sig mot gula 15 skyltar. Nu hävdar plötsligt kommunen att det inte är OK med gula 15 skyltar enligt Vägverkets direktiv och därför behöver skyltarna omedelbart tas ned. Givetvis opponerade vi oss mot detta mot bakgrunden att dom själva gett godkännande i våras. Tyvärr skedde konversationen i våras över telefon och därför var det ord mot ord och kommunen vägrar i detta fall att ge sig. Dock gick dom med på att själva skylta om och bekosta dom nya 30 skyltarna på Blåklockevägen.

Dom målade 15 markeringarna vid infarterna är OK att ha kvar.

Trist och tråkigt när byråkratin segrar över en förenings strävan att sätta in insatser mot fartbegränsningar för att skydda barnen på området. 

/Styrelsen