Kallelse till årsstämma 20200930

16.09.2020

Välkommen till årsstämma för Murgrönan samfällighetsförening

2020-09-30

Samfällighetslokalen, Blåklockevägen 77 eller

Digitalt via Teams (länk via vår Facebook grupp)

Tid: 19:00


Dagordning, verksamhetsberättelse, motioner samt ekonomiredovisning finns att läsa under Dokument.