Nytt möte om garagelängorna 9 mars

10.02.2022

Tyvärr har vi efter kontroll med Lantmäteriet förstått att vi inte kan äga hantera om garageportarna på det sätt vi önskade, dvs med en stadgeändring. Vi i styrelsen vill därför har ett nytt möte med de fastigheter som har garage i länga för att diskutera hur vi hanterar frågan om garageportarna och att flera nu står inför byte.

Vi bjuder därför in till möte den 9 mars kl 18.00 i Samfällighetslokalen på Blåklockevägen. Inbjudan kommer även att gå ut via facebook samt till brevlådorna i pappersform.

Väl mött!

Styrelsen