Styrelsemöte 20 april 2020

04.05.2020
  • Offertgenomgång av målning lokal utvändigt från Thomas Råholm måleri.  Styrelsen beslutade att ej anta offerten pga saknad budget. Istället hoppas vi kunna genomföra målningen nästa verksamhetsår efter godkännande på årsmöte 
  • Offertgenomgång av byte av dörrkarmar inomhus från J Lundgren Bygg.  Styrelsen beslutade att anta offerten. Arbetet kommer påbörjas slutet på v17 och början v18.
  • Offertgenomgång av byte av viss träpanel lokal från J Lundgren Bygg . Styrelsen beslutade att ej anta offerten pga saknad budget. Istället hoppas vi kunna genomföra bytet nästa verksamhetsår efter godkännande på årsmöte. 
  • Utebelysning är köpt och monterad på två gavlar på lokalen 
  • Info gällande avtalet med Vemmab. Avtalet med Vemmab har sagts upp av Vemmab själva och löper ut sista augusti. Motiveringen är bristande kvalité på underentreprenören. Avtalet med Vemmab täcker snöröjning, sandning och sandsopning. Med anledning av detta behöver styrelsen hitta ny entreprenör innan augusti, arbetet med detta påbörjas omgående. 
  • Blir ingen samling eller fika på städdagen denna vår pga av Covid 19. Alla hjälps åt som vanligt. Styrelsen hjälper till med instruktioner där det behövs.
  • Kommande möte 8 juni 2020 kl 19:00