Nyheter

 

Våra armaturer är gamla och avskrivna och styrelsen har därför tagit ett enhälligt beslut att byta ut samtliga armaturer på våra gator mot nya moderna LED armaturer. Dessa armaturer finns numera på många andra bostadsområden och även på dom flesta kommunala gator. Uppsidan med bytet är lägre elkostnader, bättre och klarare ljus och lång livslängd...

Som ni kanske märkt har våra 15 skyltar tagits ned på Luktärten och Liljenkonvaljen medan dom bytts ut mot 30 på Blåklockevägen.

Styrelsen har tillsammans med våra medlemmar tagit ett antal beslut gällande fartdämpande åtgärder som vi hoppas kan bidra till ökad trafiksäkerhet och tryggare miljö på våra gator.

Offertgenomgång av målning lokal utvändigt från Thomas Råholm måleri. Styrelsen beslutade att ej anta offerten pga saknad budget. Istället hoppas vi kunna genomföra målningen nästa verksamhetsår efter godkännande på årsmöte Offertgenomgång av byte av dörrkarmar inomhus från J Lundgren Bygg. Styrelsen beslutade att anta offerten. Arbetet kommer...