Nyheter

 

Lagt under dokument som du hittar till vänster. Stämman beslutade att starta fondering för underhåll av GA 2, garage i länga. Beslut om att avgiften blir 4000 kronor per år och fastighet i GA 2. Se protokoll för ytterligare beslut och beskrivning av diskussion.

Hej jag heter Jenny Cederborg och är nyvald ordförande i Samfälligheten. Jag bor på Blåklockevägen 97 dit jag flyttade 2018.

Våra armaturer är gamla och avskrivna och styrelsen har därför tagit ett enhälligt beslut att byta ut samtliga armaturer på våra gator mot nya moderna LED armaturer. Dessa armaturer finns numera på många andra bostadsområden och även på dom flesta kommunala gator. Uppsidan med bytet är lägre elkostnader, bättre och klarare ljus och lång livslängd...

Som ni kanske märkt har våra 15 skyltar tagits ned på Luktärten och Liljenkonvaljen medan dom bytts ut mot 30 på Blåklockevägen.

Styrelsen har tillsammans med våra medlemmar tagit ett antal beslut gällande fartdämpande åtgärder som vi hoppas kan bidra till ökad trafiksäkerhet och tryggare miljö på våra gator.